top of page

Příklad dobré praxe v #PripravBrno

Náš projekt byl vybrán jako jeden z příkladů dobré praxe, kdy jednotlivci a firmy svými činnostmi pracují nejen na snížení emisí CO2, ale i na celkové udržitelnosti životního prostředí a na tom, aby Brno bylo zelenější, ekologičtější a zdravější.Statutární město Brno je si vědomo závažnosti následků klimatických změn, jejich příčin a ohrožení, které z nich pro naši společnost vyplývají. Z toho důvodu přichází po schválení Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu – SECAP s „Výzvou k pomoci se snižováním emisí na území města Brna“.


Výzvou chce statutární město Brno oslovit především lídry úspěšných firem, které táhnou rozvoj města. Do iniciativy je ovšem třeba zapojit co nejvíce společností z oblasti terciálního sektoru. Firmy, které se připojí k této iniciativě následně podepíší Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny. Naše společnost EPRIN spol. s r.o. se připojila!


0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page