top of page

Včela a krajina

Co vše dělá včela?

Na včelách leží přes 80% opylovací práce v přírodě. Včela dle některých pramenů opyluje přibližně 170 000 druhů rostlin na světě.

Co to je včelí pastva?

Včelí pastva je potrava, kterou včely hledají v okolí svého úlu. Je to voda, sladký nektar z květů, medovice (zbytky ze šťáv rostlin) a pyl, zdroj bílkoviny.

Jaká je nejlepší včelí pastva

Včela má nejradši pestrou stravu, proto je pro ni nejlepší krajina bohatá na různé stromy, keře, rozkvetlé louky, které kvetou po celý rok.

Jak si včely řeknou, kde kvetou rostliny?

Včely, které objeví kvetoucí rostliny řeknou ostatním včelám kde je najít pomocí včelího tance. Také jím řeknou, kolik včel se má na místo vydat.

Proč včely létají na květy?

Včelí potravu tvoří cukry a bílkoviny. Bílkoviny získávají z pylu, který sbírají z květů. Tímto sbíráním včely zajištují také opylování rostlin.

Proč včely sbírají pyl?

Pyl slouží včelám jako zdroj bílkovin, jinými slovy je to jejich potrava. Krmí jím uvnitř úlu své larvičky, ze kterých se poté vylíhnou včely.

Podle čeho se včely orientují?

Včely se orientují podle slunce a podle významných bodů v krajině – velkých stromů, skal, kopců.

Proč je biodiverzita důležitá?

S pomocí biodiverzity lze zajistit vyšší kvalitu potravin, životního prostředí a také vymíraní ohrožených druhů.

Jak mohu pomoci včelám?

Vysaďte na zahrádce nebo na balkoně kvetoucí záhon nebo truhlík. Existují celoročně kvetoucí směsi, které stačí pouze vysadit a zalévat.

Létá včela pořád na stejné rostliny?

Ano! Dokud kvete rostlina, ze které začala včela sbírat nektar, nelétá na jiné. Říká se tomu, že je včela florokonstantní.

bottom of page