top of page

Včela a krajina

Co vše dělá včela?

Na včelách leží přes 80% opylovací práce v přírodě. Včela dle některých pramenů opyluje přibližně 170 000 druhů rostlin na světě.

Co to je včelí pastva?

Včelí pastva je potrava, kterou včely hledají v okolí svého úlu. Je to voda, sladký nektar z květů, medovice (zbytky ze šťáv rostlin) a pyl, zdroj bílkoviny.

Jaká je nejlepší včelí pastva

Včela má nejradši pestrou stravu, proto je pro ni nejlepší krajina bohatá na různé stromy, keře, rozkvetlé louky, které kvetou po celý rok.

Jak si včely řeknou, kde kvetou rostliny?

Včely, které objeví kvetoucí rostliny řeknou ostatním včelám kde je najít pomocí včelího tance. Také jím řeknou, kolik včel se má na místo vydat.

Proč včely létají na květy?

Včelí potravu tvoří cukry a bílkoviny. Bílkoviny získávají z pylu, který sbírají z květů. Tímto sbíráním včely zajištují také opylování rostlin.

Proč včely sbírají pyl?

Pyl slouží včelám jako zdroj bílkovin, jinými slovy je to jejich potrava. Krmí jím uvnitř úlu své larvičky, ze kterých se poté vylíhnou včely.

Podle čeho se včely orientují?

Včely se orientují podle slunce a podle významných bodů v krajině – velkých stromů, skal, kopců.

Proč je biodiverzita důležitá?

S pomocí biodiverzity lze zajistit vyšší kvalitu potravin, životního prostředí a také vymíraní ohrožených druhů.

Jak mohu pomoci včelám?

Vysaďte na zahrádce nebo na balkoně kvetoucí záhon nebo truhlík. Existují celoročně kvetoucí směsi, které stačí pouze vysadit a zalévat.

Létá včela pořád na stejné rostliny?

Ano! Dokud kvete rostlina, ze které začala včela sbírat nektar, nelétá na jiné. Říká se tomu, že je včela florokonstantní.

Co vše dělá včela?

Hlavním úkolem včely je opylování. Její produkty se však používají také ve zdravotnictví, potravinářství, strojírenství a mnoha dalších oborech.

Jak daleko letí včela za pastvou?

Včela dokáže letět za pastvou až 10 km, ale nejraději má tu, co je v okolí úlu. Nejčastěji létá do vzdálenosti 3 km.

Proč včely vymírají?

Včely potřebují pro zajištění kvalitní potravy velkou biodiverzitu. Ta v posledních desítkách let však velmi klesá.

Co je biodiverzita?

Jinými slovy biologická rozmanitost. Tedy bohatost druhů rostlin, živočichů i krajinných prvků, jako jsou jezírka a remízky.

Bydlí všechny včely v úlu?

Ne! V úlu bydlí pouze včely medonosné. Existují ještě další stovky druhů včel, které bydlí v zemi nebo ve stéblech trávy.

Kdy je světový den včel?

Světový den včel je 20. května. Slouží hlavně k tomu, abychom vyzdvihli důležitost a obrovský význam včel pro naši planetu.

Jak mohu pomoci včelám?

Stačí se při každé práci na zahradě nebo na poli zamyslet nad potřebou používání tvrdé chemie k usnadnění práce. Jejím omezením pomůžeme všem!

Jaké druhy včel žijí v České republice?

Kromě včely medonosné žije v České republice ještě přes 600 druhů včel samotářek. Ty však nebydlí v úlech ani ve společenstvech.

Můžeme chovat včely ve městě?

Ano! Je to zvláštní, ale ve městech se včelám daří výborně, mnohdy dokonce lépe než poblíž intenzivně obhospodařovaných oblastí.

bottom of page